Araling Panlipunan


Hello

If you are looking for Araling Panlipunan
? Then, this is the place where you can find some sources which provide detailed information.

Araling Panlipunan

What is the meaning of Araling Araling Panlipunan?

Ang araling panlipunan (Ingles: social studies) ay isang katagang naglalarawan sa isang malawak na mga pag-aaral sa iba't ibang larangan na kinakasangkutan ng nakaraan at kasalukuyang pakikipag-ugnayan at kaugalian ng mga tao.

How to download the learning materials in Araling Panlipunan for grade 5?

Below are the links to the Official Learning Materials in ARALING PANLIPUNAN for Grade 5 learners. Simply click on the DOWNLOAD link and you will be directed to the official webpage of LRMDS where you can select and download the learning materials suitable for your preparations.

What is the history of Manunggul?

Isang artefact ang natagpuan sa kweba ng Manunggul, sa Lipuun Point, munisipyo ng Quezon sa Palawan at tinatayang ginawa noong humigit- kumulang 2,000 taong nakalipas. Ito ang tinatawag na bangang Manunggul at sa kasalukuyan ay nasa pangangalaga ng Pambansang Museo ng Pilipinas. Tingnan ang mapa sa susunod na pahina at ang mga larawan ng banga.

What is kumbinasyon and pagbalik-Aralan?

Kumbinasyon ng mga ito 2. Katulad ng mga limitasyon ng sanggunian tungkol sa sariling buhay, ang mga primaryang sanggunian ng kasaysayan ay mayroon ding mga limitasyon. Pagbalik-aralan ang mga limitasyong tinalakay sa mga naunang gawain. 3. Bilang pagtatapos, alalahanin ang kahalagahan ng mga primaryang sanggunian.

Hope, the above sources help you with the information related to Araling Panlipunan
. If not, reach through the comment section.

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *